NOVA pridobitev – AED

PGD MOTNIK je pridobil neprecenljiv aparat, ki ob hitri in pravilni uporabi lahko reši življenje!!! Avtomatski Eksterni Defibrilator (AED) Tako ima Motnik v lasti   2  AED-ja. En aparat je nameščen na stavbi PGD Motnik v zunanji omarici, ki je dostopna vsem krajanom in obiskovalcem, drugi AED pa bo nameščen v našem GVC! Izredno smo hvaležni…

MOTNIŠKA TRŽNICA 2022

V letošnjem letu smo vzpostavili lokalno tržnico, ki predstavlja oživitev motniškega sejma, ki je v Motniku potekal od leta 1423 naprej. S predstavitvijo lokalnih kmečkih ponudnikov želimo spodbuditi razvoj območja, omogočiti dodaten vir preživetja lokalnemu prebivalstvu in prispevati k lokalni samooskrbi območja.   Tržnica poteka od maja dalje na vsake 3 tedne, v zimskem času…